soalan lazim  hubungi kami   aduan dan maklum balas   peta laman
W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  merah  kuning
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Koperator Program Latihan IKMa

PROGRAM INSTITUT KOPERASI MALAYSIA 2024

 

1. Penerangan Kod Program

Program IKMa dijalankan di Ibu Pejabat, Zon dan Cawangan iaitu di Petaling Jaya, Zon Tengah (Cyberjaya), Zon Sabah (Kota Kinabalu), Zon Sarawak (Kuching), Zon Utara (Kedah), Zon Timur (Pahang), Zon Selatan (Johor Bahru), Cawangan Ipoh, Cawangan Kuala Terengganu, Cawangan Tawau dan Cawangan Miri. Senarai kod Pengendali adalah seperti berikut:

Bil.

Zon/Cawangan

Kod Kursus

1.     

Petaling Jaya

I

2.     

Zon Tengah (Cyberjaya)

M

3.     

Zon Sabah

S

4.     

Zon Sarawak

Q

5.     

Zon Utara (Kedah)

K

6.     

Zon Timur (Pahang)

C

7.     

Zon Selatan (Johor Bahru)

J

8.     

Cawangan Ipoh

IP

9.     

Cawangan Kuala Terengganu

TG

10.  

Cawangan Tawau

TW

11.  

Cawangan Miri

MR

Kod Pengendali sentiasa berada di awalan kod kursus.

Kod Program Pusat dan Sektor Keberhasilan

Kod program bagi Pusat dan Sektor Keberhasilan adalah seperti berikut:

Bil.

Pusat dan Sektor Kebersihan

Kod Kursus

1.     

Pusat Rundingan Koperasi

PRK

2.     

Pusat Pembangunan Koperasi

PPK/PK/PC

3.     

Pusat Pendidikan Tinggi

PPT/SC/ST

4.     

Pusat Antarabangsa

CI

5.     

Pusat Penyelidikan

CR

6.     

Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi

ICT/PT

7.     

Pusat Kewangan & Akaun

PKA/PA

8.     

Pusat Pengurusan Perniagaan

PPP/PB

9.     

Sektor Hartanah & Industri Pembinaan (SHIP)

SHIP/BH

10.  

Sektor Perladangan, Pertanian & Industri Asas Tani (SPAT)

SPAT/BL

11.  

Sektor Pemborongan & Peruncitan (RACE)

BR

11.  

Sektor Pelancongan (Tourism)

BP

Kod Kaedah Pembelajaran

Program dijalankan sama ada di dalam kampus, di luar kampus atau secara dalam talian.

Bil.

Kaedah Pembelajaran

Kod Kursus

1.     

Dalam kampus

D

2.     

Luar kampus

L

3.     

Dalam talian

O

Kod tempat berada di abjad kedua dalam sesuatu kod program.

CONTOH 1:

Bil.

Pusat

Tajuk Kursus

Kaedah Pembelajaran

Kod Kursus

1.     

Pusat Pembangunan Koperasi (PPK)

Undang-undang Berkaitan Perniagaan Koperasi

Dalam kampus

I(D)PK4301

CONTOH 2:

Bil.

Sektor Keberhasilan

Tajuk Kursus

Kaedah Pembelajaran

Kod Kursus

1.     

Sektor Pelancongan (Tourism)

Co-op Tourism Potensi Bisnes Pelancongan Koperasi

Luar kampus

I(L)BP1112

CONTOH 3:

Bil.

Zon

Tajuk Kursus

Kaedah Pembelajaran

Kod Kursus

1.     

Zon Tengah

Wajib Plus – Tadbir Urus Koperasi

Dalam talian (Online)

WL(O)M(01)

CONTOH 4:

Bil.

Cawangan

Tajuk Kursus

Kaedah Pembelajaran

Kod Kursus

1.     

Cawangan Ipoh

Pemasaran Produk: Pelabelan dan Logo

Dalam kampus

IP(D)PB3109

Senarai Program IKMa adalah seperti berikut:

 

 

Link : https://bit.ly/bukuprogramIKMa2024

QR Kod Buku Program IKMa dan Borang Permohonan Kursus

QR_Kod_Buku_Program_IKMa_dan_Borang_Permohonan_Kursus.png

Undian
Adakah infomasi di dalam Portal IKM memenuhi ekspektasi dan keperluan pelanggan?