soalan lazim  hubungi kami   aduan dan maklum balas   peta laman
W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  merah  kuning
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama Awam Penyelidikan Senarai Penyelidikan

Senarai Penyelidikan

Up

Senarai Penyelidikan

Cabaran dalam Pengurusan dan pentadbiran Koperasi Kariah Masjid di Semenanjung Malaysia
Analisis Keperluan Latihan Pengurus Koperasi di Semenangjung Malaysia
Kajian Amalan Pengurusan Pusat pengedaran Koperasi di Malaysia
Kajian ke Atas Kesediaan Koperasi dalam Melaksanakan Aktiviti Rantaian Nilai: Dari Perspektif Industri Makanan
Penglibatan Belia dalam Pengurusan Tertinggi Koperasi
Penglibatan Koperasi dalam perniagaan stesen minyak Luar Bandar
Penglibatan Koperasi dalam Industri Pelancongan di Sabah
Sumbangan Koperasi kearah kesejahteraan Anggota Koperasi Felda di Malaysia
Kompetensi Graduan Diploma Pengurusan Koperasi (DPK) Maktab Koperasi Malaysia (MKM): Satu Analisis Jurang
Pematuhan Garis Panduan Suruhanjaya Koperasi Malaysia: Pengurusan dan Aktiviti Perniagaan Koperasi
Keberkesanan Pinjaman Tabung Modal Pusingan (TMP-JPK) terhadap Koperasi Kredit
Keberkesanan Pelaksanaan Pengurusan Risiko Koperasi Tier 1 dan Tier 2 di Malaysia
Kajian Hubung kait Dimensi Kualiti Perkhidmatan dan Kepuasan Terhadap Kesetiaan Anggota Koperasi
Transformasi koperasi kepada Bank koperasi: Satu penilaian
Hubungkait Antara Tanggapan Terhadap Reputasi Kedai Runcit Koperasi Dengan Langganan Anggota Di Negeri Sabah
Pencapaian Kedai Tukar Koperasi: Perspektif Pengurusan Perniagaan dan Kepuasan Pelanggan
Prospek dan Potensi Penglibatan Koperasi dalam Perniagaan Perhotelan di Malaysia
The Implementation Of Internal Control System Among Malaysian Credit Co-operatives
Perkembangan dan Prospek Koperasi Orang Asli: Kajian Kes Negeri Perak dan Pahang
Kajian Analisa Keperluan Latihan (TNA) bagi Koperasi Kredit di Malaysia
 
Undian
Adakah infomasi di dalam Portal IKM memenuhi ekspektasi dan keperluan pelanggan?